Etiket: tarih

Osmanlı Padişahları Listesi

Osmanlı tarihinde 36 tane padişah olmuştur. Padişahlardan ilki Osman Gazi iken son padişah Vahdettin lakabı ile IV. Mehmed’tir. En uzun süre tahta kalan 46 yıl ile Kanuni lakaplı I. Süleyman’dır. En az tahta kalan ise 3 ay ile V. Murad’tır. Sıra Padişah Hükümdarlık Yılları   Hükümdarlık Süresi   1. Osman Gazi 1299-1326 27 Yıl 2. […]

Sarı Selim

II. Selim Mayıs 1524 tarihinde İbrahim Paşa’nın düğünü sırasında İstanbul Topkapı Sarayı’nda doğdu, babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan’dır. Çocukluk yılları idari tecrübe kazanması için abileri Mustafa ve Mehmed ile beraber sarayda geçti. II. Selim’in 1530 tarihinde iki abisi ile beraber sünnet olduğu bilinmektedir. 1538 yılında Kara Boğdan seferi ve 1541 yılında Macaristan seferinde […]

II. Murad

II. Murad, 1404 yılında Amasya’da doğdu. Babası, Mehmed Çelebi, annesi ise Mehmed Çelebi’nin cariyelerinden birisidir, adı bilinmemektedir. 12 yaşındayken 1416 yılında Amasya, Sivas, Tokat ve Çorum’un dahil olduğu Rum vilayetine bey olarak Amasya’ya gönderildi. Aynı yıl veya bir yıl sonra Börklüce Mustafa’nın isyanını bastırmak İzmir ve Aydın’a gitti. Murad Amasya’dan ayrılınca Kara Tatarlar adı verilen […]

Yıldırım Bayezid

Yıldırım Bayezid olarak bilinen I. Bayezid, 1354 yılında Edirne’de doğdu. Babası Osmanlı Devleti’nin ikinci Padişahı I. Murad, annesi ise Rum asıllı Gülçiçek Hatun’dur. 1381 yılında Germiyanoğulları Süleyman Çelebi’nin kızı olan Sultan Hatun ile evlendi. Germiyanoğulları’ndan çeyiz olarak alınan topraklara sancak beyi olarak tayin edildi ve Kütahya’ya gitti. 1385 yılında kardeşi Savcı Bey, Bizans veliahtı Paleologos […]

Angela Merkel

Angela Merkel, 17 Temmuz 1954 tarihinde Almanya’nın Hamburg kentine doğdu. Babası bir Lutheran papazıydı ve baba tarafından dedesi Polonya kökenliydi. Angela Merkel 3 aylık iken 1954 yılında babası Quitzow’a papaz olarak atandı. Merkel 1968 yılında Almanya’nın iktidarında bulunan Leninist Sosyalist Birlik Partisi’nin gençlik kollarına katıldı. Matematikte çok başarılıydı bundan dolayı ödüller aldı. 1973-1979 arasında Leipzig […]

Marco Polo

Marco Polo, 12 Eylül 1254 tarihinde Venedik Cumhuriyeti’nde doğmuştur. Hayatı ve seyahatleri hakkındaki bilgiler doğruluk kazanamamıştır. Tüccar bir aileye mensup oldu bilinmektedir. Babasının adı Nicolo’dur. Babası ve amcası Matteo Kırım, İstanbul, Volga bölgesi ve Saray şehirleri arasında ticaret yapmaktaydı. Ayrıca İran’dan Çin’e kadar olan bölgede ticari faaliyetler göstermiştir. Marco Polo’da bu seyahatlere katılmıştır. Ticareti de […]

Kristof Kolomb

Kristof Kolomb Ekim 1451 tarihinde Cenova’da doğmuştur. Ancak doğum yeri hakkında kesin bir bilgi verilmemektedir. Babası yün dokumacı Domenica Kolomb, annesi ise Karsikalı zengin bir aileden gelmekte olan Susanna Fontanarossa’dır. Ayrıca dört kardeşi vardır. 1473 yılında, Cenova’daki Di Negro, Spinola ve CEnturione aileleri için çalışmaya başladı. Mayıs 1476 tarihinde Cenova’dan Kuzey Avrupa’ya değerli yük taşımak […]

Fridtjof Nansen

Fridtjod Nansen 10 Ekim 18411 tarihinde Norveç’in Oslo kentinde doğdu. -Oslo’nun oz dönemki ismi Chiristiana’dır.- Norveç tarihinin en önemli isimlerinden sayılan Nansen Fram ile çıktığı Kuzey Kutbu keşif gezisinde büyük başarılar elde etmiştir. Bu gezi 3 yıl sürmüş ve birçok fotoğraf çekerek Kuzey Kutbu’nun sırlarını açığa çıkarmıştır. Bu seyahati sırasında Fram isimli gemisi ile Kuzey […]

Tarihin En Önemli 10 Gezgini

Dünya tarihine iz bırakan yüzlerce isim olmuştur. Ancak bunlardan bazıları hiçbir zaman unutulmamış ve elde ettikleri başarılar günümüzde de konuşulmaktadır. İşte tarihin en önemli 10 Gezgin ismi; 10. Ferdinand Macellan Ferdinand Macellan, Portekizli gezgin, denizci ve kaşiftir. İspanyol İmparatorluğunun desteği ile denize açılmıştır. Baharat Adaları’nı geçerek tüm meridyenleri geçen ilk insanlardandır. Ayrıca Büyük Okyanus’u aşan […]

Çağatay Hanlığı

Çağatay Hanlığı ismini Cengiz Han’ın oğlu ve devletin kurucusu Çağatay Handan almaktadır. Cengiz Han ölmeden önce topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştır. Kaşgar civarı ve Maveraünnehir’in büyük bir bölümünü de oğlu Çağatay’a verdi. Cengiz Han 1227 yılında ölünce Çağatay Han bu topraklarda kendi adındaki devleti kurdu. Cengiz Han’ın en büyük oğlu Cuci’nin de 1227 yılında ölmesi ile […]

Nogaylar

Nogaylar ismini Altın Orda Devleti emirlerinden olan Mangıt boyundan Nogay’dan aldığı söylense de bu konu ile ilgili kesin bir bilgiye rastlanmamıştır. Mangıt boyundan olan Altın Orda emiri Edige’nin Nogayların atası sayıldığına kaynaklardan anlaşılmaktadır. Yönetim kadrosu Mangıtlar’dan oluşmaktadır. Mangıtlar Cengiz Han’ın soyundan gelmedikleri için kendilerine han yerine emir denmektedir.  Halk tabakasının büyük bölümü ise Kıpçak Türklerinden […]

Astarhan Hanlığı

Astarhan Hanlığı, Altın Orda Hükümdarı Küçük Muhammed’in torunu olan Kasım Han tarafından kurulmuştur. Hanlığın merkezi Hazar denizinin kuzeyindeki Astarhan şehridir. 1466-1490 yılları arsın hanlık yapmış Kasım Han ve 1490-1504 yılları arsında hanlık yapmış olan Kasım Han’ın kardeşi Abdülkerim Han dönemlerinde ülke barış içerisinde yaşamıştır. 15. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı Devleti hakimiyetine girmişlerdir. Kırım Hanlarından Mengli […]

Başa Dön