Etiket: dünya tarihi

Laki Yanardağ Felaketi

Laki Yanardağı, İzlanda’da bulunmaktadır. 8 Haziran 1783 tarihinde patlamaya başlayan yanardağ 7 Şubat 1784’e kadar devam etmiştir.  Hala daha aktif olan yanardağ Avrupa’da büyük kıtlığa neden olmuş ve büyük bazalt yığını oluşturmuştur. İzlanda için büyük bir yıkıma neden olan patlamada nüfusun %20’si ölmüştür. Koyunların %80’i, sığırların ve atların %50’si telef olmuştur. 1783 yılı Avrupa’nın en […]

Unzen Yanardağ Felaketi

Unzen Yanardağı, Japonya’nın Kyüshü adasında bulunmaktaydı. 1792 yılında patlayan yanardağ felaketinde yaklaşık 15.000 kişi ölmüştür. Bu patlama Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olmuştur. Patlama sonrası yaşanan tsunami, toprak kayması, deprem gibi nedenlerdir. Unzen yanardağı en son 1996 yılında patlamıştır. Dünyanın en büyük yanardağ felaketleri için: Tarihteki En Büyük 10 Yanardağ Felaketi

Pelee Yanardağı Felaketi

Pelee Yanardağı Karayipler’de bulunan ve 1397 metre yüksekliğinde olan bir yanardağdır. Felaket öncesi 8 Mayıs 1902 tarihine kadar yanardağdan dumanlar çıkmaya başladı. Yerli halk bu duruma fazla aldırış etmedi. Ancak felaketin büyüklüğü anlaşıldığında şehri büyük bir panik sardı. Durumu anlayan halkın büyük bölümü şehri terk etmişti. Ancak medyada şehrin güvenli olduğuna dair haberler yayınlanmaya başlayınca […]

Çağatay Hanlığı

Çağatay Hanlığı ismini Cengiz Han’ın oğlu ve devletin kurucusu Çağatay Handan almaktadır. Cengiz Han ölmeden önce topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştır. Kaşgar civarı ve Maveraünnehir’in büyük bir bölümünü de oğlu Çağatay’a verdi. Cengiz Han 1227 yılında ölünce Çağatay Han bu topraklarda kendi adındaki devleti kurdu. Cengiz Han’ın en büyük oğlu Cuci’nin de 1227 yılında ölmesi ile […]

Sibir Hanlığı

Sibir Hanlığı, Altın Orda Devleti’nin dağılmaya başlamasından sonra ortaya çıkmıştır. Hanlık Tura, Tobul, ve İşim Nehri arasında bulunan topraklar ve İrtiş Nehri çevresi ile Baraba bozkırlarını kapsamaktadır. Sibir Hanlığı’na Tümen Hanlığı da denmektedir. Sibir Hanlığı’nın Kuruluşu Altın Orda Devleti Hükümdarı Toktamış’ın 1405 yılında ölümünden sonra ülkenin doğu kısmına Cengiz Han’ın torunu Şeyban’ın soyu hakimdi. 1420 […]

Altın Orda Devleti

Moğol İmparatorluğu Hanı Cengiz Han’ın 1227 yılında ölümünden sonra yerine oğlu Ögeday Han geçmiştir. Ögeday hükümdarlığı sürecinde batı seferlerine ağırlık vermiştir. 1237-1241 yılları arasında Doğu Avrupa’nın büyük bir kısmını işgal etmişti. Cengiz Han’ın torunu ve Cuci Han’ın oğlu Batu Han idaresinde yapılan seferlerde Volga Bulgarları ortadan kaldırıldı. 1237 yılı sonlarında Rus Knezliklerinin ellinde bulunan çok […]

Muzafferiler Devleti

Muzafferiler Devleti’nin ataları İslam fetihleri sırasında Horosan’a yerleşmiş Araplardır. Muzafferiler hanedanı 14. yüzyılda kısa bir süre içerisinde Yezd, Fars, Kirman ve İsfahan’a hâkim olmuştur. Muzafferiler Devleti’nin en ünlü isimleri Gıyaseddin Hacı, Ebu Bekir, Muhammed ve Mansur’dur. Bu isimler Moğol istilası sırasında Yezd’de bulunmaktaydı. Ebu Bekir ile Muhammed, Yezd Atabegi Alaüddevle’nin hizmetine girdi. Ebu Bekir, Alaüddevle […]

İlhanlılar

İlhanlılar Devleti’nin kurucusu Cengiz Han’ın torunu Hülagü’dür. Moğolların Hükümdarı Mengü 1253 yılında yapılan kurultay ile kardeşi Hülagü’yü, İran, Irak, Suriye, Mısır, Kafkasya ve Anadolu’yu ele geçirip burada İlhanlılar devletini kurması için görevlendirdi. İlhanlılar 1295 yılından itibaren bağımsız bir devlet olmuştur. Mengü, 1251 yılında Yakındoğu’yu tamamen ele geçirememişti. Mengü bunun için kardeşi Hülagü ve 130 bin […]

1948 Arap-İsrail Savaşı

1948 yılında yapılan Arap-İsrail Savaşı İngiliz manda sisteminin sona ermesinden sonra; Filistin topraklarında İsrail Devleti kurulmuştur. İsrail’in kuruluşunun ertesi günü ise Arap ülkeleri İsrail’e savaş açmıştır. İsrail’in Kuruluşu Yahudiler tarih boyunca birçok kez Filistin topraklarından kovulmuştur. Yüzyıllar boyunca bu toprakların hayalini kurarak yaşamışlardır. Sürgünde oldukları yıllarda ticaret ile uğraşıp zengin olmuşlardır. Bu bölgeyi ‘’vadedilmiş topraklar’’ […]

Hindistan-Pakistan Savaşları

1947 yılında Britanya’nın Asya sömürgelerinin bağımsızlık kazanmaları sonucu birçok devlet kurulmuştur. Hindistan ve Pakistan’da bu bölgede bağımsızlık kazanan devletlerdendir. Bu iki ülke birbirleri ile sürekli çatışma içerisine girmiş ve dört tane savaş yapmıştır. Hindistan-Pakistan Savaşları Keşmir Sorunu nedeniyle ortaya çıkmıştır. Pakistan ve Hindistan’ın bulunduğu Asya alt kıtası topraklarının kontrolü Yedi Yıl Savaşları ile Fransa’dan İngiltere’ye […]

Keşmir Sorunu

II. Dünya Savaşı sonrası Asya ve Afrika’da birçok ülke bağımsızlık kazanmaya başladı. Bunlardan biriside İngiltere’den ayrılan Hindistan’dır. Hindistan ve İngiltere’de Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgeler Pakistan adıyla ayrılıyordu. 1947 yılında bağımsızlığını ilan eden Pakistan ve Hindistan arasında Keşmir bölgesine ilişkin anlaşmazlık meydana gelmiştir.  Sonradan Çin’inde katılımıyla 3 devlet sürekli karşı karşıya gelmiştir. İlk önceleri İngiliz […]

Makedonya Sorunu

Makedonya, 19. yüzyıldan beri Balkan ülkeleri tarafından ele geçirilmek istenmektedir. Bu ülkeler içerisinde Makedonya bölgesinin kendilerine ait olduğunu en çok ısrar eden ülke Bulgaristan’dır. Bunun nedeni dil ve kültür benzerliğidir. Bulgaristan 1878’de bu bölgenin kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştır. Fakat dönemin büyük güçleri bu durumu engellemiştir. 8 Ekim 1912’de başlayan ve 30 Mayıs 1930’da sona eren […]

Başa Dön