Etiket: biyografi

Nahid Sırrı Örik

Nahid Sırrı Örik, 22 Mayıs 1895 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hasan Sırrı Bey, dedesi şair Ahmet Nazif Paşa’dır. Eğitime özel dersler alarak başlamıştır. Daha sonra Beşiktaş Afitab-ı Maarif Rüştiyesi’ni bitirmiş ve Galatasaray Lisesi’ne başlamıştır. Daha sonra ise Mekteb-i Mülkiye’ye devam etmiş ancak bitirmeden okulu bırakmıştır. 1913 yılında bir dönem Hukuk Fakültesi’nin derslerini izlemiş ve kendi […]

Ömer Bedrettin Uşaklı

Ömer Bedrettin Uşaklı, 24 Ağustos 1904 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlköğretimini Uşak, 1924 yılında İstanbul Kabataş Lisesi’nden mezun oldu. 1927 yılında Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Mezun olduktan sonra Bursa’da maliye memurluğu yaptı. Sonrasında Mudanya kaymakam muavinliğine atandı. Daha sonra ise Manavgat, Ünye, Şavşat, Artvin, Edremit kaymakamlıklarında çalıştı. 1938 yılında Mülkiye Müfettişliği görevine getirildi. 1943 yılında Kütahya’dan milletvekili […]

Reşat Nuri Güntekin

Reşat Nuri Güntekin, 25 Kasım 1889 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğmuştur. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Kendisi 1893 yılında doğduğunu söylerken, Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlarına göre 1889 yılında doğmuştur. Babası tabip binbaşı Nuri Bey, annesi Lütfiye Hanım’dır. İlköğretimine İstanbul’da başlayan Reşat Nuri Çanakkale’de bitirmiştir. Ortaöğretime Çanakkale’de başlamış, daha sonra İzmir’de bulunan Frereler Fransız […]

Samipaşazade Sezai

Samipaşazade Sezai 1859 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Osmanlı Maarif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa, annesi Dilarayış Hanım’dır. Eğitim görmeye babasının Bugün Fatih ilçesinde bulunan Taşkasap’taki konağında başladı. Çocukluk yılları bu konakta geçti. Babası Maarif Nazırı yani Eğitim Bakanı olduğundan konakta sık sık şair ve yazarları evinde ağırlamaktaydı. Samipaşazade Sezai konaktaki yaşamı boyunca birçok şair ve yazar […]

Reşat Ekrem Koçu

Reşat Ekrem Koçu, 1905 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Ekrem Reşat Bey, annesi Hacı Fatma Hanım’dır. İlkokulu Konya’da okudu. Birinci Dünya Savaşı’ndan dolayı eğitimini bitiremedi İstanbul’a gitti ve liseyi burada bitirdi. Bursa Erkek Lisesi’nde yatılı olarak okudu. 1931 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra üniversitenin Tarih Bölümü kürsü başkanı Ahmet Refik Altınay’ın […]

Sabahattin Kudret Aksal

Sabahattin Kudret Aksal, 25 Nisan 1920 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1937 yılında Özel Işık Lisesi’nden, 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. İstiklal Lisesi, Işık Lisesi ve Boğaziçi Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. 1949 yılında Çalışma Bakanlığında, 1951 yılında İstanbul Belediyesi’nde müfettişlik yapmaya başladı. 1959 yılında Konservatuar, 1961 yılın Şehir Tiyatroları’nda müdürlük yaptı. Belediye Konservatuarı’nda […]

Semiha Ayverdi

Semiha Ayverdi, 25 Kasım 1905 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Piyade Kaymakamı Yarbay İsmail Hakkı, annesi Meliha Hanım’dır. Soyu baba tarafından Ramazanoğulları’na dayanır. Yaklaşık 3-4 yaşından sonra babasının evinde düzenlenen selamlıklara katıldı. Ziya Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Cevdet Paşa, Ressam Ali Rıza Bey, Çürüksulu Mahmut Paşa gibi isimlerde katılırdı. Bu sohbetler sırasında öğrenme hevesi attı. 5 […]

Sabahattin Ali

Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907 tarihinde Gümülcine’de doğdu. Babası Ali Selahattin Bey, annesi Hüsniye Hanım’dır. 7 yaşında zaman Üsküdar’ın Doğancılar Mahallesi’nde bulunan Füyuzatı Osmaniye Mektebi’ne başladı. Bu sıralarda babasının Çanakkale’ye tayini çıktı ve ailecek Çanakkale’ye taşındılar. Burada Çanakkale İptidai Mektebi’ne başladı. Bu sırada seferberlik ilan edildi ve okul öğretmensiz kalarak kapandı. Ancak Ali Selahattin Bey’in […]

Erzurumlu Emrah

Erzurumlu Emrah, 1770’li yılların ortasında doğmuştur. Ancak doğum tarihi ve ailesi hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Gençliğinde köyünden ayrılarak Erzurum’a medrese eğitimi almaya gitti. Divan şiiri ve nazım tekniği öğrendi. Dönemin aşıkları gibi Anadolu’da Sivas, Konya, Çankırı, Kastamonu gibi birçok yöreyi dolaştı. Aynı zamanda tasavvufa yöneldi ve Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna bağlandı. Daha sonra tekrardan seyahate […]

Halit Ziya Uşaklıgil

Halit Ziya Uşaklıgil, 1866 yılında İstanbul’un Eyüpsultan semtinde dünyaya geldi. Babası halı ticareti ile uğraşan Halil Efendi, annesi Behiye Hanım’dır. İlköğretimini mahalle mektebinde tamamlayan halit Ziya daha sonra Fatih Askeri Rüştiyesi’ne başladı. 93 Harbi başlayınca babası Halil Bey’in işleri bozuldu. Bunun üzere bütün ailesi İzmir’e yerleşti ve Halil Ziya eğitimine İzmir Rüştiyesi’nde devam etti. Bu […]

Halide Edib Adıvar

Halide Edib Adıvar 1882 yılında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde doğdu. Babası Padişah Hazinesi katipliği, Reji Müdürlüğü yapmış olan Mehmet Edib Bey, annesi Fatma Ferifem Hanım’dır. Annesini küçük yaşta iken kaybetti. İlköğretimini evde özel ders alarak tamamladı. 7 yaşında iken yaşını büyüterek Üsküdar Amerikan Kız Koleji’ne girdi. Ancak bir öğrencinin haberi üzerine II. Abdülhamid’in emri ile okuldan […]

Faik Baysal

Faik Baysal, 1 Aralık 1922 tarihinde Adapazarı’nda doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu bir Fransız okulu olan Saint-Joseph’te okudu. Liseyi ise aynı okulun lisesinde okudu. 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1944-1949 yılları arasında Pertevniyal Lisesi’nde Fransızca öğretmenliği yaptı. Aynı zamanda gazeteler ve dergilerde Fransızca çevirmenlik yaptı. İkinci Dünya Savaşı’nda […]

Başa Dön