Reşat Ekrem Koçu

Reşat Ekrem Koçu, 1905 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Ekrem Reşat Bey, annesi Hacı Fatma Hanım’dır. İlkokulu Konya’da okudu. Birinci Dünya Savaşı’ndan dolayı eğitimini bitiremedi İstanbul’a gitti ve liseyi burada bitirdi. Bursa Erkek Lisesi’nde yatılı olarak okudu. 1931 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra üniversitenin Tarih Bölümü kürsü başkanı Ahmet Refik Altınay’ın […]

Sabahattin Kudret Aksal

Sabahattin Kudret Aksal, 25 Nisan 1920 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1937 yılında Özel Işık Lisesi’nden, 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. İstiklal Lisesi, Işık Lisesi ve Boğaziçi Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. 1949 yılında Çalışma Bakanlığında, 1951 yılında İstanbul Belediyesi’nde müfettişlik yapmaya başladı. 1959 yılında Konservatuar, 1961 yılın Şehir Tiyatroları’nda müdürlük yaptı. Belediye Konservatuarı’nda […]

Semiha Ayverdi

Semiha Ayverdi, 25 Kasım 1905 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Piyade Kaymakamı Yarbay İsmail Hakkı, annesi Meliha Hanım’dır. Soyu baba tarafından Ramazanoğulları’na dayanır. Yaklaşık 3-4 yaşından sonra babasının evinde düzenlenen selamlıklara katıldı. Ziya Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Cevdet Paşa, Ressam Ali Rıza Bey, Çürüksulu Mahmut Paşa gibi isimlerde katılırdı. Bu sohbetler sırasında öğrenme hevesi attı. 5 […]

Sabahattin Ali

Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907 tarihinde Gümülcine’de doğdu. Babası Ali Selahattin Bey, annesi Hüsniye Hanım’dır. 7 yaşında zaman Üsküdar’ın Doğancılar Mahallesi’nde bulunan Füyuzatı Osmaniye Mektebi’ne başladı. Bu sıralarda babasının Çanakkale’ye tayini çıktı ve ailecek Çanakkale’ye taşındılar. Burada Çanakkale İptidai Mektebi’ne başladı. Bu sırada seferberlik ilan edildi ve okul öğretmensiz kalarak kapandı. Ancak Ali Selahattin Bey’in […]

Erzurumlu Emrah

Erzurumlu Emrah, 1770’li yılların ortasında doğmuştur. Ancak doğum tarihi ve ailesi hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Gençliğinde köyünden ayrılarak Erzurum’a medrese eğitimi almaya gitti. Divan şiiri ve nazım tekniği öğrendi. Dönemin aşıkları gibi Anadolu’da Sivas, Konya, Çankırı, Kastamonu gibi birçok yöreyi dolaştı. Aynı zamanda tasavvufa yöneldi ve Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna bağlandı. Daha sonra tekrardan seyahate […]

Halit Ziya Uşaklıgil

Halit Ziya Uşaklıgil, 1866 yılında İstanbul’un Eyüpsultan semtinde dünyaya geldi. Babası halı ticareti ile uğraşan Halil Efendi, annesi Behiye Hanım’dır. İlköğretimini mahalle mektebinde tamamlayan halit Ziya daha sonra Fatih Askeri Rüştiyesi’ne başladı. 93 Harbi başlayınca babası Halil Bey’in işleri bozuldu. Bunun üzere bütün ailesi İzmir’e yerleşti ve Halil Ziya eğitimine İzmir Rüştiyesi’nde devam etti. Bu […]

Halide Edib Adıvar

Halide Edib Adıvar 1882 yılında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde doğdu. Babası Padişah Hazinesi katipliği, Reji Müdürlüğü yapmış olan Mehmet Edib Bey, annesi Fatma Ferifem Hanım’dır. Annesini küçük yaşta iken kaybetti. İlköğretimini evde özel ders alarak tamamladı. 7 yaşında iken yaşını büyüterek Üsküdar Amerikan Kız Koleji’ne girdi. Ancak bir öğrencinin haberi üzerine II. Abdülhamid’in emri ile okuldan […]

Faik Baysal

Faik Baysal, 1 Aralık 1922 tarihinde Adapazarı’nda doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu bir Fransız okulu olan Saint-Joseph’te okudu. Liseyi ise aynı okulun lisesinde okudu. 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1944-1949 yılları arasında Pertevniyal Lisesi’nde Fransızca öğretmenliği yaptı. Aynı zamanda gazeteler ve dergilerde Fransızca çevirmenlik yaptı. İkinci Dünya Savaşı’nda […]

Eflatun Cem Güney

Eflatun Cem Güney, 1896 yılında Malatya’nın Hekimhan ilçesinde doğmuştur. Sivas Fevziye İptidaisi, Sivas İdadisi ve Sivas Sultanisini bitirdi. Sivas Sultanisi’nden 1918 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Konya Öksüzler Yurdu Türkçe öğretmenliğine başlamıştır. 1919-1943 yılları arasında Konya, Kayseri, Eskişehir, Samsun, Sivas, Kütahya, Afyon’da öğretmenlik yapmıştır. 1943-1950 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştır. 1950-1956 yılları arası […]

Halikarnas Balıkçısı- Cevat Şakir Kabaağaçlı

Halikarnas Balıkçısı, 17 Nisan 1890 tarihinde Girit’te doğdu. Osmanlı Devleti’nin en köklü ailelerinden olan Şakir Paşa ailesine mensuptur. Babası Mehmet Şakir Paşa, Girit ve Atina’da sefirlik ve valilik yapmıştır. Amcası, II. Abdülhamid’in sadrazamı Ahmed Cevdet Paşa, dedesi Mustafa Asım Bey ise Şurayı Askeri Reisi’dir. Annesinin adı İsmet Hanım’dır. Asıl Adı Musa Cevad Şakir’dir. Cevad Şakir’in […]

Nihad Sami Banarlı

Nihad Sami Banarlı, 1907 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu. Babası şair ve vali İlyas Sami, annesi Nadire Hanım’dır. Soyadını annesi ve babasının mezarının bulunduğu Banarlı Köyü’nden almıştır. İlköğretimini İstanbul’da yaptıktan sonra Vefa Lisesi’ne girdi ve ortaöğrenimini İstiklal Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’na girdi. Burayı 1927 yılında tamamladı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne. Buradan da […]

Haldun Taner

Haldun Taner, 16 Mart 1915 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Ahmed Selahaddin’dir. Son Osmanlı Meclis-i Mebusan üyesidir. Mütareke yıllarında ülkenin bağımsızlığını savunan yazılar yazmış, konuşmalar yapmıştır. Haldun, 5 yaşında iken babası Selahaddin Bey’i kaybetti. Daha sonra büyükbabasının konağında annesi ile birlikte yaşamaya başlamıştır. 1935 yılında Galatasaray Sutanisi’ni parasız yatılı olarak tamamladı. Daha sonra devlet tarafından öğrenim […]

Başa Dön