Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek, 1904 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Abdülbaki Fazıl Bey, annesi Mediha Hanım’dır. Asıl ismi Ahmet Necip’tir. Büyükbabası dönemin en ünlü hakimlerinden Mehmet Hilmi Bey’dir. Necip Fazıl’ın çocukluğu Hilmi Bey’in Çemberlitaş’ta bulunan konağında geçti. 4-5 yaşlarında dedesinden okumayı öğrendi. Büyükannesi Zafer Hanım’dan etkilenerek okumaya başladı. İstanbul Büyükdere’de bir mahalle mektebinde başladığı ilköğrenimine birçok okulda devam etti. Fransız Papaz Mektebi’nde okudu. 1912 yılında Kumkapı’da bulunan Amerikan Koleji’ne kaydedildi, ancak yaptığı yaramazlıklar nedeni ile okuldan atıldı. Ardından Emin Efendi Mahalle Mektebi’ne girdi. Daha sonra Rehber-i İttihat Mektebi’nde yatılı olarak okumaya başladı. Bu okulda ileride çok yakın arkadaşı olacak Peyami Safa ile tanıştı. Bu okulda da fazla kalmayan Necip Fazıl, Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi’ne girdi.  Daha sonra seferberlik nedeni ile ailesi ile Gebze’ye gitti. Necip Fazıl Gebze’nin Aydınlı Köyü’nün ilkokuluna girdi. Ailesi Heybeliada’ya taşınınca Heybeliada Numune Mektebi’ne girdi ve ilköğretimini burada tamamladı.

1916 yılında, Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şahane’ye bugünkü ismi ile Bahriye Mektebi’ne girdi. Bu okulda Yahya Kemal, Ahmed Hamdi Akseki, Hamdullah Suphi ile tanıştı. Aynı zamanda Nazım Hikmet Ran’da bu okuldaydı. Necip Fazıl’ın şiirle ilgilenmesi de bu okulda başladı. Aynı zamanda ilk yayıncılığını da burada yaptı. Elle yazılmış tek nüshalık haftalık Nihai isimli dergiyi çıkardı. 3 yıl burada okudu ve dördüncü sınıfı tamamlamadan okuldan ayrıldı. İstanbul’un işgali döneminde annesi ile beraber Erzurum’daki dayısının yanına gitti, bu sırada babası vefat etti.

Paris’ Gidişi

Daha sonra İstanbul Darülfünun Hukuk Fakültesi’nde yükseköğrenimine başladı, ardından Edebiyat Medresesi Felsefe Şubesine girdi. Burada Yakup Kadri, Ahmet Haşim, Faruk Nafiz, Ahmet Kutsi ile tanıştı. Şiirlerini Yakup Kadri’nin Yeni Mecmua isimli dergisinde yayımladı. 1924 yılında Avrupa’ya gönderilecek lise ve üniversite öğrencileri sınavına girdi ve 1924 yılında Maarif Vekaleti, bugünkü ismi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak, Paris’e gitti.

Paris’te Sorbonne Koleji Felsefe Bölümü’ne girdi. Burada Henri Bergson ile tanıştı. Burada bohem bir yaşam sürmeye başlayan Necip Fazıl kumar ve alkol bağımlısı olmuştu. Bundan dolayı evinin kirasını bile ödeyemeyecek hale gelmişti. Birinci yılı dolunca bursu kesildi. Necip Fazıl bursu kesilince ülkeye dönmek zorunda kaldı.

Paris Sonrası

Paris’ten döndükten sonra yaşam tarzını devam ettirdi. 1925 yılında Örümcek Ağı isimli ilk şiir kitabını bastırdı. 1928 yılında Hollanda bankası olan Bah-ri Sefit Bankası’nda çalışmaya başladı. Daha sonra Osmanlı Bankası’na girdi. Osmanlı Bankası’nın Ceyhan, İstanbul ve Giresun şubelerinde çalıştı. 1928 yılında ikinci şiir kitabı Kaldırımları yayımladı. Bu kitap ile büyük ilgi gördü ve edebiyat dünyasında tanınmaya başladı. 1929 yılının ortalarında Türkiye İş Bankası’nda Umum Muhasebe Şefi olarak çalışmaya başladı ve 1938 yılına kadar bu kurumda çalışarak müfettişliğe kadar yükseldi. 1931-1933 yılları arasında askerlik yaptı. Bu sürede Falih Rıfkı Atay ve Yakup Kadri ile sürekli iletişim halindeydi. 1932 yılında Ben ve Ötesi isimli şiir kitabını çıkardı. Hikaye yazılarını 1933 yılında Birkaç Hikaye Birkaç Tahlil isimli kitabında topladı. Bu sıralarda kumar oynamaya devam etmekteydi. Arkadaşı Eşref Şefik Atabey’in ilaç alması için verdiği parayı kumarda kaybetmiştir.

Yaşam Tarzının Değişmesi

Necip Fazıl Kısakürek, 1934 yılında Nakşi şeyi Abdülhakim Arvasi ile tanıştı. Arsavi ile KAşgari Murtaza Efendi Camii’nde yaptığı sohbetler ile her anlamda ciddi bir dönüşüm yaşadı. Bu tanışma sonrası Necip Fazıl’ın şiirlerinde tasavvufi izleri görülmeye başlandı. Bu dönüşümü 1939 yılında yazdığı Çile isimli şiirinde anlattı. 1935 yılında İslamcılık ve Türkçülüğün ön planda olduğu Tohum isimli tiyatro oyununu yazdı. 1936 yılında Ağaç Mecmuası’nı çıkarmaya başladı, derginin ilk 6 sayısı Ankara’da daha sonra ise İstanbul’da çıkmaya başladı. Derginin büyük bölümü Türkiye İş Bankası tarafından finanse edilmekteydi. 1937 yılında Bir Adam Yaratmak isimli piyesini tamamladı. Piyes 1937-1938 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynandı ve büyük ilgi gördü.

1938 yılında Büyük Doğu Marşı isimli marşı Ulus gazetesinin açtığı bir yarışma sonucu yazdı. Mehmet Akif’in yazmış olduğu İstiklal Marşı bu dönemde beğenilmemekteydi. Ulus gazetesi bu maksatla bir yarışma açmış ve Necip Fazıl’a teklif götürmüştü. Necip Fazıl, Mehmet Akif’e duyduğu saygıdan dolayı yarışmanın iptal edilmesi şartı ile yazacağını söyledi. Böylece yarış iptal edildi.

1938 yılında İş Bankasındaki görevinden istifa etmiş ve Haber gazetesinde çalışmaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından Ankara Devlet Yüksek Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak atanmıştı. Bu görevini kısa bir süre sonra bıraktı ve kendisi için İstanbul’da bir görev verilmesini istedi. Bunun üzerine Güzel Sanatlar Akademisi’nin Yüksek Mimari kısmına atandı ve Robert Koleji’nde edebiyat öğretmenliği yapmaya başladı. 1940 yılında Türk Dil Kurumu’na Namık Kemal isimli bir eser yazdı. 1941 yılında Fatma Neslihan Balaban ile evlendi ve 1943 yılında Mehmet, 1944 yılında Ömer, 1948 yılında Ayşe, 1950 yılında Osman ve 1954 yılında Zeynep isimli çocukları oldu.

İlk Hapse Girişi, Siyasal Tavrı ve Büyük Doğu

1942 yılında 45 günlüğüne tekrardan askere çağrıldı ve Erzurum’a gitti. Askerde yazdığı siyasi bir yazı nedeni ile mahkum edildi ve hapis cezasına çarptırılarak Sultanahmet Cezaevine gönderildi.

Necip Fazıl ilk hapse girişinden sonra 1943 yılından itibaren siyasal tavrını ortaya koyan faaliyetler göstermiştir. 17 Eylül 1943 yılında ilk sayısını çıkardığı Büyük Doğu dergisini bir muhalefet aracı olarak kullanmaya başladı. Bu dergi döneminde çıkan tek İslamcı dergidir. Necip Fazıl bu dönemde Büyük Doğu’da birçok takma isim kullanarak şiirler yayımlamıştır.  Dergi 1943 yılının Aralık ayında birkaç aylığına kapatılmış ve Necip Fazıl Kısakürek, Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimari’deki işinden de kovulmuştu. Dergi Şubat 1944 tarihinde ikinci kez yayın hayatına başladı. Derginin 30. sayısında Allah’a itaat etmeyene itaat edilmez simli bir hadis nedeni ile Bakanlar kurulu kararı ile Mayıs ayında ikinci kez kapatıldı. Ardından tekrar askere çağrılarak Eğirdir’e sürüldü. 2 Kasım 1945 tarihinde Büyük Doğu’yu tekrardan çıkarmaya başladı. Bu sefer daha çok dini yazılara yöneldi. Dergi 13 Aralık 1945 tarihli sayısında çıkan bir yazı nedeni ile tekrardan kapatıldı. Necip Fazıl Kısakürek ise dergide tefrika edilmekte olan Sır isimli piyesinden dolayı mahkemeye çıkarılmıştır.

Büyük Doğu 1947 yılında yeniden çıkarılmaya başlandı. 6 Haziran 1947 tarihinde Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın Abdülhamid’in Ruhaniyetinden İstimdat isimli şiiri nedeni ile dergi tekrardan kapandı. Derginin sahibi olarak eşi Neslihan Hanım görülmekteydi ve Necip Fazıl ile yargılandı. Necip Fazıl 1 ay 3 gün tutuklu kaldı. Bundan sonra ise Yahudiliği, Masonluğu, komünizmi eleştiren yazılar yazmaya başladı. 1947 yılında Sabır Taşı piyesi ile CHP Sanat Mükafatı almaya layık görüldü. Ancak jürinin kararı parti tarafından iptal edildi.

Büyük Doğu Cemiyeti

Necip Fazıl, Haziran 1949da Büyük Doğu Cemiyeti’ni kurdu. Cemiyetin başkanı Necip Fazıl, başkan yardımcısı Cevat Rıfat Atilhan, genel sekreteri Abdurrahim Rahmi Zapsu oldu. Cemiyetin ilk şubesi 1950 yılında Kayseri’de açıldı. Kayseri’den İstanbul’a döndükten sonra bir yazısından dolayı tutuklandı ve eşi ile beraber hapse girdi. 1950 genel seçimlerini Demokrat Parti kazanınca çıkan af yasası ile 15 Temmuz’da serbest kaldı. 18 Ağustos 1950 tarihinde Büyük Doğu isimli dergiyi yeniden çıkarmaya başladı. Bu dönemde dergide Adnan Menderes’e ithafen yazdığı mektuplar ile partiyi İslam ekseninde geliştirmeye çağırmaktaydı. Cemiyet aynı yıl Kütahya, Tavşanlı, Soma, Diyarbakır, Malatya’da şube açtı.

22 Mart 1951 yılında Kumarhane Baskını olarak bilinen olay yaşandı. Beyoğlu’nda yapılan bir kumarhane baskınında yakalanan Necip Fazıl 18 saat karakolda tutuldu. Necip Fazıl, röportaj yapmak için kumarhanede olduğunu söyledi. Daha sonra ise Büyük Doğu’yu koruması için bir adam tutmak için kumarhanede olduğunu söyledi, bunun Demokrat Parti’nin bir komplosu olduğunu söyledi. 30 Mart 1951’de derginin 54. sayısı çıktı. Ancak dergi dağıtılmadan toplatıldı. Necip Fazıl Kısakürek, dergide imzasız olarak yayımlanan bir yazıdan dolayı 19 gün tutuklu kaldı. Hakkında 9 ay 12 günlük mahkumiyet kararı çıktı, mahkumiyeti 4 ay ertelendi. Daha sonra hastaneden 3 aylık tecil raporu aldı.

26 Mayıs 1951 tarihinde Büyük Doğu Cemiyeti’ni ani bir karar ile kapattı. Cemiyeti kapatmasının nedeni örtülü ödenekten aldığı para karşılığında olduğu iddia edilmiştir. Daha sonra kurmayı düşündüğü Büyük Doğu Partisi’nin tüzüğünü 15 Haziran 1951 tarihinde Büyük Doğu dergisinde yayımladı. Parti programında dans, faiz, heykel, fuhuş, zina ve kumar gibi keyif verici şeyler yasaklanmalıydı, adalette kısas yönteminin uygulanması gerektiğini söylemekteydi. 1951 yılının Haziran ayında derginin yayımına bir süre ara verdi. 16 Kasım 1951 tarihinde Günlük Büyük Doğu Gazetesi’ni çıkarmaya başladı.

Malatya Hadisesi ve 190 Darbesi Sonrası

Necip Fazıl’ın aldığı tecil raporu dolduğu döneme denk gelen 22 Mayıs 1952’de Malatya Hadisesi yaşandı. Vatan gazetesinin sahibi Ahmet Emin Yalman, Malatya’da suikasta uğramış ve yaralanmıştı. Necip Fazıl bu suikastın azmettiricisi olarak suçlandı. Necip Fazıl tutuklanıp Malatya’ya sevk edildi. 1951 yılında aldığı cezayı çeken Necip Fazıl, Maskenizi Yırtıyorum isimli bir broşür yayımladı. Bu broşürden 1940 yılından sonra başına gelenler ve Malatya Hadisesi ile ilgili olayların muhasebesini yapmıştır. 1951 yılında aldığı ceza dolduktan sonra, Malatya Hadisesi’nde suçlu olmadığı kararına varılınca serbest kaldı. 1957 yılında çeşitli davalardan aldığı gecikmiş cezalarından dolayı 8 ay 4 gün daha hapis yaptı. 1958 yılında Türkiye Jokey Kulübü’nün isteği ile At’a Senfoni isimli tarihi kitabını yazdı.

27 Mayıs darbesinden dolayı 6 Haziran 1960 tarihinde evinden alındı ve dört buçuk ay Balmumcu Garnizonu’nda tutuklu kaldı. Basın Affından yararlanarak serbest kaldı, ancak ayını gün bir yazısında Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesi ile tekrardan tutuklandı. Ve Toptaşı Cezaevi’ne gönderildi. 1 yıl 65 gün hapis yattıktan sonra 18 Aralık 1961’de serbest kaldı. Serbest kalınca Yeni İstiklal gazetesinde çalışmaya başladı, daha sonra ise Son Posta gazetesinde yazarlık yaptı. 1965 yılında b.d Fikir Kulübü’nü kurdu.

1973 yılında Hacca gitti. Oğlu Mehmet’e 1973 yılında Büyük Doğu Yayınevi’ni açtı. Daha önce çeşitli yayınevlerinde basılmış eserlerinin yayınına başladı. 1978 yılında dergi-kitap şeklinde olan Rapor isimli dergiyi çıkardı. Rapor’u 1980 yılına kadar toplamda 13 sayı olarak çıkardı. 1978 yılında Son Devre: Büyük Doğu dergisini çıkardı. 26 Mayıs 1980’de Türk Edebiyatı Vakfı tarafından Şairler Sultanı seçildi. 1982 yılında ise Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu isimli eseri ile Yılın Fikir Sanat Adamı seçildi.

1981 yılında İman ve İslam Atlası isimli esrini yazmak için Erenköy’de bulunan evine kapandı. 8 Temmuz 1981 tarihinde Atatürk’e hakaret davasından dolayı hüküm giydi. Karar Yargıtay tarafından onaylansa da dava açılmasına neden olan Vatan Haini Değil, Büyük Vatan Dostu Sultan Vahdettin isimli kitabında bir suç unsuru bulunmadığı bilirkişi raporunda yer aldı. Ancak Atatürk’e hakaret etmeye meyilli olması gerekçesi ile mahkum edildi.

25 Mayıs 1983 tarihinde evinde vefat etti ve Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi.

Eserleri

SıraEser AdıEser TürüYılı
1.Örümcek Ağı Şiir1925
2.KaldırımlarŞiir1928
3.Ben ve ÖtesiŞiir1932
4.Bir Kaç Hikâye Bir Kaç TahlilHikaye1933
5.TohumOyun1935
6.Bir Adam YaratmakOyun1937
7.Abdülhak Hamid ve Dolayısıyla Konferans1937
8.KünyeOyun1940
9.SabırtaşıOyun1940
10. Eseri ve Tesiriyle Namık Kemal Monografi1940
11.Çerçeveİnceleme-Düşünce1940
12.ParaOyun1942
13.Vatan Şairi Namık KemalSenaryo1944
14.MüdafaaHitabe1946
15.Halkadan Pırıltılar Din-Tasavvuf1948
16.Nâm-ı Diğer Parmaksız SalihOyun1949
17.Çöle İnen NurDin-Tasavvuf1950
18.101 HadisŞiir1951
19.Maskenizi Yırtıyorumİnceleme-Düşünce1953
20.Sonsuzluk KervanıŞiir1955
21.Cinnet MustatiliAnı1955
22.At’a SenfoniTarihi Roman1958
23.İdeolocya Örgüsüİnceleme-Düşünce1959
24.Büyük Doğu’ya Doğruİnceleme-Düşünce1959
25.Altın ZincirDin-Tasavvuf1959
26.Altun HalkaDin-Tasavvuf1960
27.O ki O Yüzden VarızDin-Tasavvuf1961
28.Her Cephesiyle KomünizmaKonferans1961
29.ÇileŞiir1962
30.Türkiye’de Komünizma ve Köy EnstitüleriKonferans1962
31.Reis BeyOyun1964
32.Ahşap KonakOyun1964
33.Siyah Pelerinli AdamOyun1964
34.İlim Beldesinin Kapısı Hz. AliDin-Tasavvuf1964
35.İman ve AksiyonKonferans1964
36.Ruh Burkuntularından HikâyelerHikaye1965
37.Ulu Hakan Abdulhamid HanOyun1965
38.Ulu Hakan Abdulhamid HanMonografi1965
39.Hulefâ-i Râşidîn Menkıbelerine Ait Bir Pırıltı Binbir IşıkDin-Tasavvuf1965
40.Büyük KapıAnı1965
41.Tarih Boyunca Büyük Mazlumlarİnceleme-Düşünce1966
42.İki HitabeHitabe1966
43.Vatan Haini Değil Büyük Vatan Dostu VahidüddinMonografi1968
44.Türkiye’nin Manzarasıİnceleme-Düşünce1968
45.Peygamber HalkasıDin-Tasavvuf1968
46.Tanrı Kulundan DinlediklerimDin-Tasavvuf1968
47.Binbir Çerçeve I-Vİnceleme Düşünce1968-1969
48.Yunus EmreOyun1969
49.ŞiirlerimŞiir1969
50.Çepeçevre Anadolu ve Gençlikİnceleme-Düşünce1969
51.Çepeçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlıkİnceleme-Düşünce1969
52.Son Devrin Din Mazlumlarıİnceleme-Düşünce1969
53.MüdafaalarımKonferans1969
54.Yeniçeriİnceleme-Düşünce1970
55.Nur HarmanıDin-Tasavvuf1970
56.Kanlı SarıkOyun1970
57.Aynadaki Yalan Roman1970
58.Benim Gözümde MenderesMonografi1970
59.Mukaddes EmanetOyun1971
60.Senaryo Romanları: 6 adet senaryoSenaryo1972
61.EsselâmŞiir1973
62.HikâyelerimHikaye1973
63.Tarihimizde Moskofİnceleme-Düşünce1973
64.Cumhuriyetin 50. Yılında Türkiye’nin Manzarasıİnceleme-Düşünce1973
65.HacAnı1973
66.Başbuğ Velilerden 33Din-Tasavvuf1974
67.Hitabe: 26 hitabeHitabe1975
68.BabıaliAnı1975
69.İhtilalİnceleme-Düşünce1976
70.Bütün EserleriOyun1976
71.Veliler Ordusunda 333Din-Tasavvuf1976
72.Sahte KahramanlarKonferans1976
73.Yolumuz, Halimiz, ÇaremizKonferans1977
74.Rapor 1-13İnceleme-Düşünce1976-1980
75.İbrahim EdhemOyun1978
76.Doğru Yolun Sapık KollarıDin-Tasavvuf1978
77.İman ve İslâm AtlasıDin-Tasavvuf1981
78.Batı Tefekkürü ve İslâm TasavvufuDin-Tasavvuf1982
79.Kafa KağıdıRoman1983
80.İstanbul’a HasretDeneme2005
81.Battal GaziSenaryoTefrika
82.KumandanOyunTefrika
83.SırOyunTefrika

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa Dön