Kategori: Türkiye Tarihi

İttihat ve Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti, 2 Haziran 1889 tarihinde Askeri Tıbbiye Mektebi’nde öğrenci olan İshak Sükuti, İbtahim Temo, Abdullah Cevdet ve Çerkez Mehmed Reşid tarafından İttihad-ı Osmani Cemiyeti ismi ile kurulmuştur. Sonradan kendilerine Hüseyinzade Ali Bey, Konyalı Hikmet, Kerim Sebati, Mekkeli Sabri, Selanikli Nazım ve Şerafettin Mağmumi beyler katılmıştır. Cemiyetin kurulma nedeni II. Abdülhamid’in saltanatından yaşanan […]

Türkiye’nin İlk Uçak Fabrikası

Türkiye’nin ilk uçak fabrikası Nuri Demirağ tarafından kurulmuştur. Nuri Demirağ; ilk Türk sigara kağıdını üretmeye başlamış, Türkiye’nin 10 bin kilometrelik demiryolunun 1250 kilometresini inşa etmiş, ilk paraşüt üretimini gerçekleştirmiştir. Demirağ soy adını ise Atatürk vermiştir. Nuri Demirağ 1886 yılında doğmuştur. 1922 yılında ‘’Türk Zaferi’’ ismi ile ilk Türk sigara kağıdını üretmiştir. Bu sigara kağıdının satışları […]

Kanlı 1 Mayıs

1977 yılında 1 Mayıs İşçi Bayramı sırasında bzı olaylar yaşanmıştır. Bu alaylara Kanlı 1 Mayıs denilmektedir. Türkiye’de ilk İşçi Bayramı 1 Mayıs 1911’de Osmanlı İmparatorluğu içerisinde olan Selanik’te, 1912 yılında ise İstanbul’da kutlandı. 1 Mayıs İşçi Bayramı 1923 yılında ise resmi bayram olarak ilan edildi. Ancak 1925 yılında çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ile kutlanması tamamen […]

Güneş Motel Olayı Nedir?

Güneş Motel Olayı, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in; Süleyman Demirel önderliğindeki 41. Hükumeti düşürmesi ile tarihe geçmiştir. AP’den ayrılan vekiller ile Güneş Motel’de görüşüldüğünden dolayı bu olaya Güneş Motel Olayı denmektedir. 5 Haziran 1977 tarihinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 41 oy alarak 213 milletvekili kazanmıştı. Ancak bu sayı hükumet kurmak için yeterli […]

Cumhuriyet Halk Partisi

Kuruluşu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partisidir. Kuruluş tarihi 9 Eylül 1923 olan partinin kökleri Sivas Kongresi’ne dayanmaktadır. 4-11 Eylül 1919 tarihinde toplanan Sivas Kongresi CHP’nin 1. Kurultayı olarak kabul edilmektedir. Ülkenin işgaline direnmek için kurulan cemiyetler; Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (ARMHC) adıyla tek bir çatıda toplanmıştır. 23 Nisan 1920’de […]

Cumhuriyetin İlanı

Ülke 1 Kasım 1922’den beri meclis hükumeti ile yönetilmekteydi. Bu sistemde her bakan meclis tarafından seçilmekteydi. Bu durum da taraflar arasında anlaşmazlık oluşturuyordu. Anayasa değişiklik tasarısı 4 Ağustos 1923’te Rauf Orbay, İnönü ile anlaşamadığından TBMM İcra Vekilleri Heyeti Reisliğinden (Başbakanlık) istifa etti.İnönü ise 11 Ağustos 1923’te Lozan’dan dönmüştü. 13 Ağustos’ta Atatürk tekrar TBMM başkanlığına seçildi. […]

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)

Milli Mücadele döneminde birçok istihbarat örgütü kurulmuştur. Bu örgütler Milli İstihbarat Teşkilatı‘nın temelini oluşturmuştur. 17 Kasım 1913’te Enver Paşa tarafından; siyasi birliğin korunması, ayrıcalıklı hareketlerin önlenmesi Ortadoğu’daki faaliyetlerin takip edilmesi amacıyla Teşkilat-ı Mahsusa isimli istihbarat teşkilatı kuruldu. Bu örgüt Osmanlı Devleti’nin ilk organize ve sistemli istihbarat teşkilatıydı. 1. Dünya Savaşı’nda başarılı çalışmalar yaptılar. Örgütün yönetimini […]

Lozan Anlaşması

10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması ile Osmanlı Devleti egemenliğini ciddi bir şekilde kaybetmişti. Ancak Türk halkı 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ile işgal kuvvetlerinden 16 Eylül 1922’de tamamen kurtuldu. 4 ile 13 Ekim 1922’de arasında Mudanya Konferansı toplandı. Konferans Yunanistan’ın Trakya’dan çekilmesine karar verdi. Mudanya Konferansı’nda Türk halkı adına temsilci İnönü olmuştu. Bu başarısından […]

Dörtlü Takrir Nedir?

1945 yıllarında CHP içerisinde muhalefet baş göstermiştir. Bu muhalefetin en önemli isimleri; Celal Bayar, Adnan Menderes, Ferik Koraltan ve Fuat Köprülü’dür. Dörtlü Takrir ise bu muhalefetin en önemli simgesi olmuştur. Dörtlü Takrir Öncesi CHP içerisindeki muhalefet Atatürk dönemine kadar gitmektedir. Celal Bayar ve İsmet İnönü arasında her zaman bir çekişme vardı. Bu çekişme 1945 yılında […]

Başa Dön