Yazar: yasinarslan

II. Abbas Hilmi

Osmanlı Devleti tarafından Mısır’a gönderilen son hidiv (vali) olan Abbas Hilmi Paşa 14 Temmuz 1874 tarihinde İskenderiye’de doğdu. Babası Hidiv Tevfik Paşa , annesi Emine Valide Paşa’dır. İlk Mısır Hidivi dedesi İsmail Paşa’dır. Dedesi İsmail Paşa, hidivlikten alındıktan sonra yerine babası Tevfik Paşa getirildi. Hilmi Paşa bu sıralar 4 yaşındaydı. İlk öğrenimini Mısır’da, liseyi önce […]

Patrona İsyanı

28 Eylül 1730 Patrona Halil önderliğinde İstanbul’da çıkan isyandır. Lale Devri döneminde yaşanan yeniliklerin askeri alanı da etkilemesi yeniçerileri harekete geçirmiştir. Bu dönemde Fransa’dan uzmanlar getirilerek, Asakir-i nizammiye ordusu için Üsküdar’da yeni bir kışla kurdurulmak istenmiştir. Bu durum yenilik karşıtı yeniçerileri sinirlendirmişti. Patrona Halil ve destekçileri, 1730 yılı başlarında isyan hazırlıklarına başladı. Babıali (sadrazam sarayı) […]

Malazgirt Savaşı Öncesi Anadolu’daki Türk İzleri

Birçok kişi Türklerin Anadolu’ya Malazgirt Savaşı (1071) ile geldiği gibi yanlış bir düşünceye kapılmıştır. Türkler bu tarihten çok önceleri de Anadolu’da bulunmaktaydı. Bazı tarihçiler Türklerin Anadolu’daki varlığını Sümerlere kadar dayandırmaktadır. Malazgirt Savaşı sadece Anadolu’nun bir Türk yurdu haline gelmesini sağlamıştır. Günümüzde Türkiye diye anılan ve Türkler için en önemli coğrafyalardan biri olan Anadolu’nun bir Türk […]

Malazgirt Savaşı

Türk ve dünya tarihinin dönüm noktası olan, Anadolu’nun yeniden şekillenmesini sağlayan Malazgirt Savaşı 1071’de bugünkü Muş’un Malazgirt ilçesi yakınlarında Sultan Alparslan yönetimdeki Selçuklu Devleti ile Doğu Roma arasında yapılmıştır. Bu savaş sonunda Bizans ordusu dağıldı. Selçuklu kuvvetleri Anadolu’ya girerek Ege ve Marmara’ya kadar ilerledi. Savaş Bizans İmparatorluğu’nun yenilgisi ve IV. Romen Diyojen’in esir düşmesi ile […]

Dörtlü Takrir Nedir?

1945 yıllarında CHP içerisinde muhalefet baş göstermiştir. Bu muhalefetin en önemli isimleri; Celal Bayar, Adnan Menderes, Ferik Koraltan ve Fuat Köprülü’dür. Dörtlü Takrir ise bu muhalefetin en önemli simgesi olmuştur. Dörtlü Takrir Öncesi CHP içerisindeki muhalefet Atatürk dönemine kadar gitmektedir. Celal Bayar ve İsmet İnönü arasında her zaman bir çekişme vardı. Bu çekişme 1945 yılında […]

Rıfat Ilgaz Kimdir?

Tam ismi Mehmet Rıfat Ilgaz’dır. Rıfat Ilgaz, 7 Mayıs 1911’de Cide’de doğdu. 1926 yılında ‘’Sevgilimin Mezarında’’ şiiri ‘’Kastamonu Nazikler’’ gazetesinde yayınlandı. 1930 yılında Kastamonu Muallim Mektebi’ni bitirdi. Gerede ve Akçakoca’da ilkokul öğretmenliği yaptı. Daha sonra Gümüşova’ya başöğretmen olarak atandı.1933 yılında askere gitti. 1936 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’ne girdi. Buradan 1938’de mezun oldu. […]

Ahlatşahlar Beyliği

Birinci dönem Anadolu beyliklerinden birisi olan Ahlatşahlar Beyliği’nin diğer adı Ermenşahlar Beyliği ya da Sökmenliler Beyliği’dir. 1100- 1207 yılları arasında Ahlat merkezli olarak kurulan beylik, Van, Erciş, Tatvan, Malazgirt, Muş ve Sason civarında hakimiyet kurmuştur. Büyük Selçuklu sultanı olan Tuğrul Bey, Van, Erciş, Adilcevaz ve Besni gibi bölgelerde hakimiyet kurunca bu bölgelere Türkmenler yerleşmiştir. Malazgirt […]

Çaka Beyliği

1071 Malazgirt Savaşı sonrası Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in Alparslan’a esir düşmesi ile Anadolu’daki Bizans egemenliği çökmüş, Ege kıyılarına kadar uzanan Türkmen beylikleri kurulmuştur. Çaka Bey’de bu dönemde Smyrna’da –İzmir ve çevresi– kurulmuştur. Çaka Bey, Malazgirt Savaşı sonrası Danişmend Gazi’ye bağlı bir beydi. Sultan Alparslan tarafından Anadolu’nu fethi için görevlendirilen Danişmend Gazi’ye bağlı olan Çaka Bey, […]

Ölüm Tarlaları ve Kamboçya Soykırımı

Kamboçya Soykırımı 1975-1979 yılları arasında Kamboçya’da; Kızıl Kmerler ‘in Pol Pot liderliğinde gerçekleştirilen soykırımda 2 milyona yakın kişi ölmüştür. Kamboçya Soykırımı yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birisidir. Kızıl Kmerler Kızıl Kmmerler 1967 yılında Kamboçya Komünist Partisinin silahlı kolu olarak kurulmuştur. Kurulduğu yıllarda toplumun tüm üyelerinin eşit olduğunu savunmuşlardır. Teşkilatın kurucusu Pol Pot’tur. Pol Pot Kimdir? […]

1994 Ruanda Soykırımı

Afrika kıtası; insanlık suçlarının en çok işlendiği coğrafyadır. Sahra Altı Afrika ya da Kara Afrika olarak nitelendirilen Sahra Çölü’nün altındaki ülkeler arasında çatışmalar durulmamaktadır. Burada yaşanan kabile savaşları, iç savaşlar, soykırımlar olağan bir hal almıştır. 1994 Ruanda Soykırımı da bu bölgede yaşanan kabile savaşları sonucu oluşan soykırımlardan birisidir. 100 gün gibi kısa bir sürede 800 […]

Başa Dön