Mohaç Savaşı

Mohaç Savaşı, 29 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı ve Macaristan arasında olmuştur. Osmanlı Devleti’ne Kırım Hanlığı destek olurken Macaristan Krallığı’na Kutsal Roma İmparatorluğu (Habsburg Hanedanı), Hırvatistan Krallığı, Bavyera Prensliği, Papalık, Bohemya Prensliği ve Lehisten Krallığı destek olmuştur. Osmanlı Devleti’nde yaklaşık 55.000 asker, 160 top varken Macaristan ittifakında yaklaşık 40.000 asker ve 85 top vardı. Savaş Öncesi […]

Kadeş Savaşı

Kadeş Savaşı, Yeni Mısır Krallığı ve Hiti Krallığı arasında MÖ 1274 yılında yapılmıştır. Bu savaş o döneme kadar toplanan en büyük orduların karşı karşıya geldiği savaştır. Savaş Öncesi Hitit ordusu Anadolu’dan Suriye’ye yaklaşık 37.000 asker ile yola çıktı. Hitit ordusuna III. Hattuşili ve II. Muvatalli komuta ediyordu. Yeni Mısır ordusunun başında ise Firavun II. Ramses […]

Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı, Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşunu sağlayan savaştır.  Savaşın Dandanakan’da yapılmasından dolayı bu ismi almıştır. Savaş Öncesi Çağrı ve Tuğrul Bey, Oğuz boyları için bir yurt aramaktaydılar. Horosan’da sürekli bölgenin hakimi olan Gazneliler tarafından saldırıya uğruyorlardı. Bu mücadele yaklaşık çeyrek asır sürdü ve çoğunlukla Selçukluların üstünlüğü ile sonuçlanıyordu. Çatışmaların çoğunu kazanan Selçuklular Gaznelilere ait bazı […]

Sabit bin Kurre

Sabit bin Kurre 821 yılında Harran’da doğmuştur. Ancak doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir ve 821-836 yılları arası gösterilmektedir. Çocukluğu doğduğu şehir Harran’da geçmiştir. Gençliği ise Harran’da sarraflık yaparak geçmiştir. O yıllarda Arapça, Yunanca, Süryanice ve Rumca öğrenmiştir. Rivayete göre Sabiî bir ailede doğan Sabit bir süre sonra Sabiîler ile bir ara anlaşmazlık yaşamış ve mahkum […]

Sultan Melikşah

Melikşah 16 Ağustos 1055 tarihinde doğmuştur. Babası Sultan Alparslan tarafından özel bir ilgi gördü. Çocukluğu İsfahan ve çevresinde geçti. Melikşah, küçük yaşta iken babası ile beraber Gürcistan seferine katılmıştır. 1064 yılında katıldığı seferde Bizanslıların elinden alınan bir kalenin muharebesine katılmıştır. Aynı yıl Karahanlıların kurucusu İbrahim Tangaç Han’ın kızı Terken Hatun ile evlendirilmiştir. Alparslan 1066 tarihinde […]

Sultan II. Abdülhamid

II. Abdülhamid 21 Eylül 1842 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Abdülmecid, annesi Tirimüjgan Kadınefendi’dir. 11 yaşında annesi Tirimüjgan Kadınefendi öldü, babasının emri ile Piristü Kadınefendi’ye teslim edildi. Fransızca, Arapça, Farsça, musiki, Osmanlı tarihi dersleri aldı. Çocukluk yaşlarından beri yalnız bir hayat sürdü. Çünkü annesi küçük yaştayken ölmüş ve babası kendisine soğuk davranmaktaydı. Ayrıca tahta uzak bir […]

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman, 6 Kasım 1494 tarihinde babası Yavuz Sultan Selim’in sancak beyliği yaptığı Trabzon’da doğdu. Annesi Ayşe Hafsa Sultan’dır. Çocukluk yılları Trabzon’da geçti. İlk eğitimini Trabzon’da aldı ve adı bilinen ilk hocası Hayreddin Yahya Efendi’dir. Tarih, edebiyat, bilim, askeriye ve din ile ilgili eğitim alması için Topkapı Sarayı Enderun’nuna gönderildi. 10 yaşında sancağa çıkması […]

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim 1470 yılında babası II. Bayezid’in sancak beyliği yaptığı Amasya’da doğdu. Annesinin adı Gülbahar Hatun’dur. Diğer bir rivayete göre annesinin ismi Ayşe Hatun’dur. Bu iki isim de Dulkadiroğulları Beyi Alaüddevle Bozkurt Bey’in kızıdır.  Selim’in adı kaynaklarda Selim Şah diye geçmektedir. Cesaret, ataklığı ve sert mizacı nedeni ile Yavuz lakabı ile anılmaktadır. Selim küçük […]

Sultan II. Bayezid

II. Bayezid 3 Aralık 1447 tarihinde Edirne’ye bağlı bir kaza olan Dimetoka’da doğdu. Ancak doğum tarihi hakkında çeşitli söylentiler vardır. Aralık 1447- Ocak 1448 tarihleri arasında doğduğu düşünülmektedir. Babası Fatih Sultan Mehmed, Annesi Gülbahar Hatun’dur. İstanbul’un fethi sonrası 7 yaşında Amasya’ya sancakbeyliğine gönderildi. Devrin ünlü alimlerinden ders alarak padişah gibi yetiştirildi. Matematik ve felsefe derslerinin […]

Sultan II. Mahmud

II. Mahmud 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası 27. Osmanlı Padişahı I. Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan’dır. Kendisine doğduğu zaman ‘’adli’’ mahlası verilmiştir. Babası I. Abdülhamid 7 Nisan 1789 tarihinde Mahmud 4 yaşındayken vefat etti. Ardından tahta III. Selim geçmiştir. III. Selim kısır olduğu için Mahmud ve abisi IV. Mustafa ile çocuğu gibi ilgilendi. […]

Sultan IV. Mehmed

IV. Mehmed 2 Ocak 1642 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası 18. Osmanlı Padişahı İbrahim, annesi Hatice Turhan Sultan’dır. Çocukluğu sarayda geçti. Babası İbrahim’in dengesiz hareketleri nedeni ile 16 Ağustos 1648 tarihinde Kösem Sultan,  yeniçeri ve devlet adamlarının desteği ile tahta çıkarıldı. IV. Mehmed tahta çıktığında 6-7 yaşındaydı. Bir hafta sonra kılıç alayı töreni yapıldı. Cülus bahşişi […]

Sultan I. Mahmud

I. Mahmud 2 Ağustos 1696 tarihinde Edirne’de doğdu. Babası 22. Osmanlı Padişahı II. Mustafa, annesi Saliha Sultan’dır. Çocukluğu Edirne’de geçti ve eğitimini burada almaya başladı. Babasının 22 Ağustos 1703 tarihinde Edirne Vakası sonrası tahtan indirilmesi ile İstanbul’a getirildi. 27 yıl kafes hayatı yaşadı ve kuyumculuk ile uğraştı. III. Ahmed’in Patrona Halil İsyanı ile 30 Eylül1730’da […]

Başa Dön